Arrangement for barn og unge

BARNEKORET TUSENFRYD -  For alle frå 5 år og eldre

Korøving, andakt , leik + noko å bita i nokre gonger. Annankvar tysdag kl. 17:00 – 18:00
Kontaktperson: Sunniva Muren, 954 05 196

DEN VESLE GREIN, JENTEFORENING – For jenter frå 1. steg og oppover

Andakt og sang, hobby- og formingsaktivitetar. Annankvar tysdag kl. 17:30 – 19:00.
Kontaktperson: Eldfrid Friestad Bergseth, 478 16 620

SØNDAGSSKULEN – For store og små barn

Cirka kl. 11.30 – 12:15 når det er føremiddagsmøte.
Yngste gruppe – for barn under skulealder. Sang og leik.
Eldste gruppe – for barn frå 1.steg og eldre. Andakt, sang, leik og aktivitetar.
Kontaktperson: Ruth Elise Helland, 473 78 174

YNGRES – For gutar og jenter frå 4. steg og eldre

Andakt og ulike aktivitetar som spelekveld, kiosksal, turar mm.
Annankvar måndag kl. 19:00 – 20:00
Kontaktperson: Tormod Bø, 948 68 883

FRIENDS – For ungdom frå 7. steg og eldre

Sosialt samver, andakt, mat, kiosksal, turar. 
Annankvar fredag kl. 20:00 – ca. 22:15
Kontaktperson: Lars Inge W. Tønnesen, 974 09 420

Sjå komande aktivitetar for barn og unge i kalendaren.