Metallinnsamling

Har du gammalt metall som du skal kvitta deg med (ein gammal sykkel, jernskrap, gamle kopar røyr eller kva som helst av metall), då treng du ikkje reisa langt. Det kan leverast på Klepp stasjon. Inntektene av salet av metall går til bedehuset. 

Kontaktperson: Odd N. Grude, tlf 51 42 37 99