Bedehusforsamlinga Betania

Bedehuset ligg sentralt på Klepp stasjon, like ved Coop extra. Du vil kjenna huset igjen på korset som lyser opp frontveggen. Dette seier også noko om kva bedehusforsamlinga er og kva vi ønskjer å formidla.

Forsamlinga er tilslutta Indremisjonsforbundet (IMF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Også andre organisasjonar har møter og aktivitetar på Bedehuset.

Ulike typar arrangement:

Føremiddagsmøter kl. 11.00

Tre gonger i månaden er det føremiddagsmøter. Kl. 11.30 går barna ut for å vera med på søndagsskulen. Nokre søndager er det middag eller kaffi etter møtet. To gonger i halvåret er det storsamling, då er det ikkje søndagsskule, men små og store er samla på heile møtet.

Kveldsmøter kl. 18.00

Ein gong i månaden er det kveldsmøter med varierande opplegg, som for eksempel misjonsmøte, lovsangskveld eller delekveld.

Kveldsbøn torsdag kl. 20.30. 

Kvar onsdag kl. 20.30 er det kveldsbøn på bedehuset. Her samlast frå 2-3 personar og oppover til bøn for bygda, arbeidet på bedehuset og elles andre bøneemner. Møtene byrjar med lesing av eit kapittel frå Bibelen og deretter ber ein saman. Alle står fritt til å be høgt eller lågt.

Sjå kalender for kommande arrangement. 
 

Arrangement for barn og unge:

BARNEKORET TUSENFRYD -  For alle frå 5 år og eldre

Korøving, andakt , leik + noko å bita i nokre gonger. Annankvar tysdag kl. 17:00 – 18:00

DEN VESLE GREIN, JENTEFORENING – For jenter frå 1. steg og oppover

Andakt og sang, hobby- og formingsaktivitetar. Annankvar tysdag kl. 17:30 – 19:00.

SØNDAGSSKULEN – For store og små barn

Cirka kl. 11.30 – 12:15 når det er føremiddagsmøte.
Yngste gruppe – for barn under skulealder. Sang og leik.
Eldste gruppe – for barn frå 1.steg og eldre. Andakt, sang, leik og aktivitetar.

YNGRES – For gutar og jenter frå 4. steg og eldre

Andakt og ulike aktivitetar som spelekveld, kiosksal, turar mm.
Annankvar måndag kl. 19:00 – 20:00

FRIENDS – For ungdom frå 7. steg og eldre

Sosialt samver, andakt, mat, kiosksal, turar. 
Annankvar fredag kl. 20:00 – ca. 22:15

Sjå alle kommande aktivitetar for barn og unge.
 

Kontaktpersonar:

Formann forsamlingsstyret: Kjetil Muren, 954 21 407
Utleigeansvarlig: Randi Klingsheim Bø, 971 97 462

Kontaktpersonar for barne og ungdomsarrangement:

Tusenfryd: Sunniva Muren, 954 05 196
Den vesle grein: Eldfrid Friestad Bergseth, 478 16 620
Søndagsskulen: Ruth Elise Helland, 473 78 174
Yngres: Tormod Bø, 948 68 883
Friends: Lars Inge W. Tønnesen, 974 09 420