Velkommen til
Bedehusforsamlinga Betania!

Frå august 2019 er det meste av arbeidet på bedehuset samla under den nystarta Bedehusforsamlinga Betania. Forsamlinga er innmeld i både Rogaland Indremisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband.

Sjå kalendaren for komande arrangement og aktivitetar for barn og unge, eller finn ut mer om bedehuset!