Bedehusforsamlinga Betania

bhus.jpg

Bedehuset ligg sentralt på Klepp stasjon, like ved Coop extra. Du vil kjenna huset igjen på korset som lyser opp frontveggen. Dette seier også noko om kva bedehusforsamlinga er og kva vi ønskjer å formidla.

Forsamlinga er tilslutta Indremisjonsforbundet (IMF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Også andre organisasjonar har møter og aktivitetar på Bedehuset.

Forsamlingsstyret:

Forsamlingsstyret har hovudansvar for arbeidet på bedehuset. Styremedlemmar vert valde på årsmøtet.

Kjetil Muren, 954 21 407 (Formann)
Randi Klingsheim Bø, 971 97 462
Magne Aase, 91671414
Vegard Mong, 92897781
Edmund Røsvik, 97149981