Gjevarteneste 

Vi oppfordrar folk i forsamlinga til å bli fast gjevarar i ImF og/eller NLM. I tillegg har vi fast gjevarteneste til bedehusforsamlinga, som går til drift av hus og arbeid i forsamlinga.

På søndagsmøtene tek vi også opp kollekt. Pengane som kjem inn der vert fordelte med 40% til ImF Rogaland, 40% til NLM og 20% til drifta av bedehuset og arbeidet i Bedehusforsamlinga.