Ønskjer du å bidra?

Forsamlinga har ingen faste tilsette, men er driven av frivillige. Ønskjer du å bidra? Her er nokre av tenestene du kan vere med i:

  • Arrangement-komite (Weekend, Alphakurs ++)

  • Band/sang

  • Barn og ungdomsarbeid

  • Bønnemøter

  • Dugnad/Praktisk arbeid

  • Diakoni

  • Lede møter

  • Middag/kaffi

  • Møtevert (Ønske velkommen i døren. Ta kollekt ++)

  • Teknikar/styre prosjektor

Send ein e-post til kleppstasjonbedehus@gmail.com, eller ta kontakt med nokon i styret om du ønskjer å vere med.