Metallinnsamling

Har du gammalt metall som du skal kvitta deg med (ein gammal sykkel, jernskrap, gamle koparrøyr eller kva som helst av metall), då treng du ikkje reisa langt. Det kan leverast på Klepp stasjon. Inntektene av salet av metall går til drift av huset og arbeide i forsamlinga. 

Kontaktperson: Odd N. Grude, tlf 51 42 37 99