Smågrupper

I bedehusforsamlinga har vi ulike smågrupper, mellom anna mannsforening, kvinneforening og ulike bibelgruppar.  Ta kontakt med nokon i styret om du ønskjer å vere med i ei gruppe.